Luokitusjärjestelmä
Mikä se on?

Luokitus on Suomen Tanssipelaajat ry:n jäsenille suunniteltu järjestelmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa eri tasoluokille suunnattujen kilpailujen järjestämistä, sekä tarjota kaikille jäsenille mahdollisuus oman kehityksensä seuraamiseen.

Jokainen Suomen Tanssipelaajat ry:n jäseneksi liittynyt on automaattisesti mukana luokitusjärjestelmässä ja hänelle annetaan E-luokitus, jota voidaan sen jälkeen nostaa pelaajan suoritustasoa vastaavaan luokitukseen. Jäsenen tulee tehdä erillinen ilmoitus mikäli hän ei halua luokitusta, jolloin hänelle annetaan P-luokitus, jota ei muuteta pelaajan sitä haluamatta.

Jäsen voi liittymisensä jälkeen pyrkiä nostamaan luokitustaan ylös sille tasolle, mille hän kokee kuuluvansa. Luokituksen muutosta voi anoa milloin tahansa kun kokee taitotasonsa muuttuneen. Lisäksi kuka tahansa muu luokitusjärjestelmään kuuluva voi anoa luokituksen muutosta jollekin luokituksen omaavalle jäsenelle perustellulla syyllä, jos tämä ei itse tee anomusta. Lisäksi kilpailujen yhteydessä korotetaan luokitusta tarpeen vaatiessa. Näin estetään jäseniä vahingossa tai tarkoituksella jäämästä omaa taitotasoaan matalammalle luokitukselle. Muuttuneet luokitukset päivitetään luokitusjärjestelmään mahdollisimman nopeasti.

Mitä sillä tehdään?

Luokitusjärjestelmän tarkoituksena on tarjota Suomen Tanssipelaajat ry:n jäsenille mahdollisuus seurata omaa kehittymistään, tarjota luokitusvastaavien kautta apua tanssipeleissä kehittymiseen, sekä tarjota kilpailujärjestäjille helppo tapa rajoittaa kilpailun osallistujien taitotasoa sopivalle tasolle.

Suomen Tanssipelaajat ry:n järjestämissä kilpailuissa on kilpailukohtaiset ylä- ja alarajat. Kaikissa kilpailuissa ei rajoja ole, mutta monet kilpailut rajataan vain tietyn tasoisille pelaajille, jotta kilpailu olisi kaikille tasapuolinen ja hauska.

Suhtautuminen pelaajiin ilman luokitusta on kilpailukohtaista. Joihinkin kilpailuihin voidaan ottaa luokituksettomia pelaajia ennen kilpailua järjestettävän testauksen perusteella, kun taas toisiin ei välttämättä voi osallistua ilman luokitusta.

Pelaajien luokitukset ovat kaikkien yhdistyksen jäsenten saatavilla yhdistyksen internetsivuston kautta. Yhdistyksen ulkopuoliset eivät pääse selaamaan luokituksia, lukuun ottamatta mahdollisesti joitakin ulkopuolisia kilpailunjärjestäjiä heidän halutessaan rajoittaa kilpailunsa osallistujia luokitusjärjestelmän mukaisesti.


Luokitukset

Jokaisella luokituksella on omat vaatimuksensa, joiden lisäksi myös kaikkien kyseistä luokitusta alempien luokitusten vaatimukset tulee täyttää. Jos jäsenen osaaminen on kappaleiden läpäisyn ja tarkkuuden kannalta suurempi kuin taso joka hänelle voidaan muiden perusteiden mukaan myöntää, asetetaan hänen luokituksekseen E. Tämä on kuitenkin erikoistapaus johon päädytään vain siinä tapauksessa että puutteet muissa vaatimuksissa ovat huomattavia.

Alempana on esitetty kaikki luokitukset vaatimuksineen. Tässä on määritelty tarkemmin listassa esiintyvät vaatimukset väärinymmärrysten välttämiseksi.

Kappaleiden läpäisy: Ellei toisin mainittu, luokiteltava pääsee läpi vähintään noin puolet virallisen kappalelistan kyseisen tason kappaleista. Pelkästään tason muutaman helpoimman kappaleen läpäiseminen ei siis riitä. Lisäksi pelaajan tulee pystyä kaksi tasoa alhaisempiin vastaaviin suorituksiin tankoa tai vastaavaa tukea käyttämättä. Virallinen kappalelista 4-paneelipeleissä on In The Groove 2 ja 5-paneelipeleissä Pump It Up: Pro.

Tarkkuusvaatimukset: Ellei toisin mainittu, luokiteltavalla on vähintään muutama (3-6) vaadittu tarkkuussuoritus. Tarkka lukumäärä riippuu suoritusten haastavuudesta, eli jokin tietty arvosana jossain kappaleessa ei ole yhtä merkittävä kuin sama arvosana rytmillisesti hieman vaikeammassa saman vaikeustason kappaleessa.

Perus pelitekniikat: Tämä sisältää muun muassa jalkojen tasapuolisen käyttämisen, crossovereiden käytön, käsien käytön, miinojen väistämisen, ynnä muuta. Myös ilman tankoa tai vastaavaa tukea pelaaminen kuuluu osata ainakin helpoimmilla vaikeusasteilla.

Monipuolinen pelaaminen: Esimerkkejä monipuolisesta pelaamisesta: Harrastaa eri pelimuotoja (single, double ja maratonit), käyttää erilaisia pelaamista vaikeuttavia modeja (flip, alternate, fade in, fade out, ...), käyttää sekä hitaita että nopeita nuolten nopeuksia, pelaa sekä tangolla että ilman, jne. Tarkoituksena on saada pelaajat ymmärtämään sen että tanssipelit voivat olla hauskaa monella eri tavalla.

Aktiivinen yhteisössä: Yhteisöaktiivisuus ei välttämättä tarkoita yhdistystoimintaa tai tapahtumien järjestämistä, vaan harrastajan tavallista osallistumista yhteisön toimintaan esimerkiksi harrastamalla lajia säännöllisesti muiden kanssa ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin tai kilpailuihin.

Urheilijamainen käytös: Jäseneltä odotetaan yleisten käyttäytymissääntöjen noudattamista. Toisten harrastajien tai ulkopuolisten nimittely, muille huutaminen, aggressiivisesti käyttäytyminen tai ympäristön rikkominen ei ole sallittua. Jäsenen tulee antaa toisille harrastajille pelirauha kaikissa tilanteissa.
Satunnainen kiroilu tai suuttuminen pelin takia ei ole tämän kohdan vastaista, vaan tarkoituksena on karsia pois vakavammat ja toistuvat rikkomukset, jotka häiritsevät tai haittaavat muita, tai aiheuttavat muille mielipahaa. Tämä sääntö koskee myös yhteisössä toimimista ja kommunikointia muiden pelaajien kanssa itse harrastustilanteen ulkopuolella. Sääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa väliaikaisen kilpailukiellon antamiseen. Pahimmassa tapauksessa yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti erottaa yhdistyksestä kokonaan. Kilpailukiellon jälkeen luokituksen saa takaisin normaalisti luokituskokeella.

Positiivinen esikuva: Käyttäytyy yllä kuvattujen urheilun eettisten sääntöjen mukaisesti muiden harrastajien seurassa sekä muutenkin antaa lajista ja sen harrastajista hyvän kuvan sekä ulkopuolisille että muille harrastajille.


Varsinaiset luokitukset ja niiden pelilliset vaatimukset (4-paneeliset tanssipelit)

E: Ei luokitusta. Pelaajalle ei vielä ole annettu luokitusta tai sitä ei voida jostain syystä antaa.
P: Pelaaja ei tahdo itselleen luokitusta.
K: Pelaaja on väliaikaisessa kilpailukiellossa.

Perustaso
D1:
Pelaaja ei seiso keskilevyllä ja käyttää molempia jalkoja melko tasapuolisesti pelaten ilman tankoa.
D2:
Pelaajan pelaaminen on sujuvaa helpoilla vaikeusasteilla ja hän pysyy tasapainossa pelaten ilman tankoa.
Pääsee läpi vähintään puolet tason 4 kappaleista.
D3:
Pelaaja osaa käyttää crossovereita ynnä muita tärkeimpiä perustekniikoita helpoilla vaikeusasteilla pelaten ilman tankoa.
Pääsee läpi vähintään puolet tason 6 kappaleista.

Harrastajataso
C1:
Kaikki perusaskelkuviot ja tyylit ovat jotenkuten hallussa.
Pääsee läpi vähintään puolet tason 8 kappaleista.
C2:
Ei tee aloittelijavirheitä.
Pääsee läpi vähintään puolet tason 9 kappaleista.

Kokenut taso
B1:
Pelaaminen on varman oloista.
Pääsee läpi vähintään puolet tason 10 kappaleista.
Saa 96%-tuloksia tason 7 kappaleista.
B2:
Pääsee läpi vähintään puolet tason 11 kappaleista.
Saa 96%-tuloksia tason 9 kappaleista.

Edistynyt taso
A1:
Pääsee läpi muutaman tason 12 kappaleen.
Saa 98%-tuloksia tason 9 kappaleista.
A2:
Pääsee läpi lähes kaikki tason 12 kappaleet, sekä kaikki tason 11 ja helpommat kappaleet.
Saa 99%-tuloksia tason 9 kappaleista.

Erinomainen taso
S1:
Pääsee läpi vähintään puolet tason 13 kappaleista, sekä kaikki tason 12 ja helpommat kappaleet.
Saa 99%-tuloksia tason 10 kappaleista.
S2:
Pääsee hyvin (~85%) läpi tason 13 kappaleita, sekä kaikki tason 12 ja helpommat kappaleet.
Saa 100% tai melkein 100%-tuloksia tason 7 kappaleista.
Saa 99.5%-tuloksia tason 9 kappaleista, 99%-tuloksia tason 10 kappaleista, 98%-tuloksia tason 11 kappaleista ja 96%-tuloksen tason 12 kappaleesta.
In The Groove 2 -pelin kaikkien expert-tasojen tulosten keskiarvo noin 97.5%.
S3:
Pääsee hyvin (~85%) läpi tason 14 kappaleita, sekä kaikki tason 13 ja helpommat kappaleet.
Saa 100% tai melkein 100%-tuloksia tason 9 kappaleista.
Saa SDE-tuloksia tason 10 kappaleista, 99%-tuloksia tason 11 kappaleista, 98%-tuloksia tason 12 kappaleista ja 96%-tuloksen tason 13 kappaleesta.
In The Groove 2 -pelin kaikkien expert-tasojen tulosten keskiarvo noin 98.5%.

Avaruustaso
X1:
Pääsee hyvin (~85%) läpi tason 15 kappaleita, sekä kaikki tason 14 ja helpommat kappaleet.
Saa 100% tai melkein 100%-tuloksia tason 10 kappaleista.
Saa SDE-tuloksia tason 11 kappaleista, 99%-tuloksia tason 12 kappaleista, 98%-tuloksia tason 13 kappaleista ja 96%-tuloksia tason 14 kappaleista.
X2:
Saa 100% tai melkein 100%-tuloksia tason 11 kappaleista.
Saa SDE-tuloksia tason 12 kappaleista, 99%-tuloksia tason 13 kappaleista, 98%-tuloksia tason 14 kappaleista ja 96%-tuloksia tason 15 kappaleista.


Varsinaiset luokitukset ja niiden pelilliset vaatimukset (5-paneeliset tanssipelit)

E: Ei luokitusta. Pelaajalle ei vielä ole annettu luokitusta tai sitä ei voida jostain syystä antaa.
P: Pelaaja ei tahdo itselleen luokitusta.
K: Pelaaja on väliaikaisessa kilpailukiellossa.

Perustaso
D1:
Pelaaja käyttää molempia jalkoja melko tasapuolisesti pelaten ilman tankoa.
D2:
Pelaajan pelaaminen on sujuvaa helpoilla vaikeusasteilla ja hän pysyy tasapainossa pelaten ilman tankoa.
Pääsee läpi tason 4 kappaleita.
D3:
Pelaaja osaa käyttää crossovereita ynnä muita tärkeimpiä perustekniikoita helpoilla vaikeusasteilla pelaten ilman tankoa.
Pääsee läpi tason 6 kappaleita.

Harrastajataso
C1:
Kaikki perusaskelkuviot ja tyylit ovat jotenkuten hallussa.
Pääsee läpi tason 8 kappaleita.
C2:
Ei tee aloittelijavirheitä.
Pääsee läpi tason 9 kappaleita.

Kokenut taso
B1:
Pelaaminen on varman oloista.
Pääsee läpi tason 10 kappaleita.
B2:
Pääsee läpi tason 11 kappaleita.

Edistynyt taso
A1:
Pääsee läpi tason 12 kappaleita.
A2:
Pääsee läpi tason 13 kappaleita.

Erinomainen taso
S1:
Pääsee hyvin läpi kaikki tason 13 ja helpommat kappaleet.
S2:
Pääsee hyvin läpi kaikki tason 14 ja helpommat kappaleet.
S3:
Pääsee hyvin läpi kaikki tason 15 ja helpommat kappaleet.


Pelillisten taitojen lisäksi vaadittavia/suositeltavia asioita

Kaikki
Edellytetään urheilijamaista käytöstä (yhdistyksen säännöt 13§).

B1 – X2
Toimii positiivisena esikuvana muille harrastajille.
Omaa riittävän laji- ja termitietouden.
Osaa pelata monipuolisesti.

A1 – X2
On aktiivisesti mukana harrastajayhteisössä.

A2 – X2
Kilpailukokemusta.

S2 – X2
Kilpailumenestystä arvokilpailuista.

S3
Hyvää kilpailukykyä Euroopan tasolla.

X1-X2
Erinomaista kilpailukykyä Euroopan tasolla.

Huom: Luokitus perustuu pääosin pelaajan pelitaitoihin, ja kaikki muut asiat toimivat yleensä lähinnä ratkaisevina tekijöinä tapauksissa, joissa pelitaidot ovat kahden luokituksen rajalla. Tietyissä tapauksissa voidaan antaa myös E-luokitus, jos muut kuin pelitaidolliset vaatimukset ovat hyvin rajusti puutteelliset.


Mistä näen oman luokitukseni?

Kaikkien yhdistyksen jäsenten luokitukset voi nähdä osoitteessa http://www.tanssipelit.fi/luokituslista . E-luokituksia ei ole merkitty tilan säästämiseksi.

Mikäli haluat esittää luokituksesi, kannattaa tehdä selväksi milloin on kyse 4- ja milloin 5-paneelisten tanssipelien luokituksesta. Mikäli haluat esittää koko luokituksesi kompaktisti, käytä seuraavaa standardia:

4-{4-paneelipelien luokitus} 5-{5-paneelipelien luokitus} {erilliset luokitukset}

Esimerkkejä:

4-S1 5-A2
4-S2 5-S2
4-D3 5-E


Vaikeustasot

Vaikeustasoissa käytetään eri paneelimäärille vakiintuneita standardeja. 4-paneelipeleissä vaikeustasoasteikko noudattaa In The Groove 2 -pelin numerointia ja 5-paneelipeleissä Pump it Up: Pro -pelin numerointia. Muiden pelien vaikeustasonumerot eivät välttämättä vastaa yksi yhteen näiden pelien linjauksia, joten tarvittaessa tuloksia muilta peleiltä verrataan näihin peleihin ottaen huomioon erot tasonumeroinnissa.

Myös standardeina toimivien pelien sisällä on muutamia virheitä vaikeustasonumeroinnissa. Luokitusjärjestelmässä ovat tällä hetkellä voimassa seuraavat muutokset:

In The Groove 2 - Bloodrush - Expert 12 -> 13
In The Groove 2 - D-Code - Expert 10 -> 9
In The Groove Rebirth - ReaF - Expert 13 -> 14


Miten luokitukseni vaikuttaa kilpailuissa?

Suomen Tanssipelaajat ry:n järjestämistä kilpailuista suurin osa on rajattu tietyn tasoisille harrastajille. Kilpailujen tasorajat seuraavat useimmiten kirjainrajoja, eli kilpailu voi olla avoin esimerkiksi kaikille harrastajille, joiden luokituksessa on B-kirjain. Näin varmistetaan mahdollisimman tasapuolinen ja hauska kilpailu.

Kilpailuun saa ilmoittautua, jos sopiva luokitus on hankittu ennen ilmoittautumisen päättymistä. Jos epäilet että tämänhetkinen luokituksesi on sinulle liian matala, ota yhteyttä luokitusvastaaviin, jotka esittävät arvion luokituksestasi. Taidoiltaan liian hyvää pelaajaa ei päästetä osallistumaan kilpailuun vaikka tämän luokitus olisikin vielä tarpeeksi matala, jos on selvää että luokituksen kuuluisi olla korkeampi kuin kilpailun yläraja.

Kilpailuihin osallistuessa on myös hyvä huomioida niin kutsuttu karenssiaika. Karenssiaika on kahden kuukauden mittainen ajanjakso, joka alkaa osallistuttuasi jonkin taitotason kilpailuun. Karenssiaikana et voi osallistua minkään toisen taitotason kilpailuun. Jos esimerkiksi osallistut B-tasoisten kilpailuun, et voi osallistua seuraavan kahden kuukauden aikana A-tasoisten kilpailuun, vaikka luokituksesi tänä aikana nostettaisiinkin. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ennen ensimmäiseen kilpailuun osallistumista miettiä tarkkaan kumpaan kilpailuun haluaa osallistua. Vaikka alemman luokitustason kilpailussa hyvä sijoitus saattaa tuntua hienolta, on jo pelkkä ylemmän tason kilpailuun osallistuminen osoitus paremmasta osaamisesta.


Luokitusvastaavat

Mitä ne ovat?

Luokitusten myöntämisestä ovat vastuussa luokitusvastaavat, jotka yhdessä muodostavat luokitustoimikunnan. Luokitusvastaavia on kahta eri tasoa. Jäsenen korottamisesta luokitusvastaavaksi, luokitusvastaavan tason muutoksesta ja luokitusvastaavastatuksen poistamisesta päättää Suomen Tanssipelaajat ry:n hallitus. Edellytyksenä luokitusvastaavaksi korottamisella on osallistuminen luokituskoulutukseen, jolla varmistetaan se, että kaikki luokitusvastaavat toimivat samojen periaatteiden mukaan. Toisen tason luokitusvastaavaksi pääsemisellä on lisäksi edellytyksenä vähintään A1-luokitus.

Luokitustoimikunta on Suomen Tanssipelaajat ry:n hallituksesta erillinen elin, jolla on täysi hallintaoikeus luokituksiin näiden sääntöjen puitteissa. Muutoksista itse luokitusjärjestelmään ja luokitusten ohjelinjoihin vastaa yhdityksen hallitus.

Mitä ne tekevät?

Yhdistyksen jäsenen anoessa luokituksen muutosta itselleen tai jollekin muulle jäsenelle tulee tämän jäsenen osallistua tasokokeeseen mahdollisimman pian. Tasokoe käydään vähintään kahden luokitusvastaavan läsnäollessa. He arvioivat osaamista sekä muita vaadittavia kriteerejä, antavat jäsenen tasoa vastaavan luokituksen sekä antavat palautetta ja neuvovat miten kehittyä edelleen. Yksittäisissä tapauksissa luokitustoimikunta voi myöntää yksittäiselle luokitusvastaavalle luvan nostaa jäsenen luokitusta ilman toisen luokitusvastaavan läsnäoloa.

Ensimmäisen tason luokitusvastaavat voivat nostaa jäsenen luokitusta korkeintaan tasolle B2. Tätä korkeampia luokituksia varten tasokoe täytyy käydä vähintään kahden toisen tason luokitusvastaavan kanssa, joiden päätös tulee vielä hyväksyttää kaikilla muilla toisen tason luokitusvastaavilla (3/5 hyväksyntää tarvitaan). Näiden rajoitusten lisäksi luokitusvastaava ei voi nostaa jäsenen tasoa oman tasonsa yläpuolelle.

Luokituksen nosto voidaan myös käsitellä luokitustoimikunnassa (tasoon B2 asti) tai toisen tason luokitusvastaavien kesken (tasosta A1 alkaen) joko tasokokeen kanssa tai jopa ilman virallista tasokoetta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi silloin kun ollaan myöntämässä luokitusta, joka on korkeapi kuin yhdenkään senhetkisen luokitusvastaavan luokitus. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan muutokseen 3/5 toimikunnan jäsenen tai toisen tason luokitusvastaavien hyväksyntä.

Luokituksen laskusta ja luokituksen poistoista vastaa luokitustoimikunta. Muutokseen tarvitaan 3/5 toimikunnan jäsenen hyväksyntä.

Pelaaja ei voi olla mukana päättämässä omaan luokitukseensa liittyvistä muutoksista.

© 2005-2009 Suomen Tanssipelaajat ry - www.tanssipelit.fi
Sivu luotiin 0.0171 sekunnissa.